Privacy Policy

Privacybeleid

1. Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen?

Wij zijn Studio27, een Nederlands merk voor professionele en hoge kwaliteit materialen voor gel en acrylic nagels. Onze voornaamste klanten zijn professionele nagel studio’s en starters in de nagel industrie. Studio27 is de ontwikkelaar van het vernieuwde nagel systeem “Perfect Shape Molds” welke bestaat uit het maken van nagels in slechts 3 stappen. Onze producten zijn te vinden op onze website www.s27.nl en kunnen wereldwijd verzonden worden.

Studui27 Contactgegevens:

Studio27 is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:
– Per post: Studio27 Ovenbouwershoek 5- Telefoon algemeen: +31 (0) 631799677
– Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 09:00 -17:00
– E-mail: info@s27.nl

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Informatie die u ons geeft zoals namen en contactgegevens.

We gebruiken uw gegevens alleen wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven, wanneer dit nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren, wanneer dit nodig is om wettelijke rechten uit te oefenen of aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of voor normale zakelijke doeleinden van het soort zoals uiteengezet in dit beleid.

2.1 REGISTRATIE, VERWERKING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGERELATEERDE GEGEVENS

Onderstaande gegevens dienen bij de registratie voor een klantenaccount verplicht aangegeven te worden (verplichte informatie):
– E-mailadres
– Wachtwoord
– Voornaam
– Achternaam
Uw factuur- en afleveradres hoeft u pas aan te geven, wanneer u een bestelling doet. Voor uw bestelling hebben wij uw correcte naam-, adres- en betaalgegevens nodig. Een e-mailadres hebben wij nodig, zodat wij u de ontvangst- en de verzendbevestiging van uw bestelling kunnen toesturen en in het algemeen om met u te kunnen communiceren.

Naast de verwerking van uw gegevens voor het afwikkelen van uw aankoop bij Manfield, gebruiken wij uw gegevens ook voor de volgende doeleinden: om u koopervaring permanent te verbeteren en klantvriendelijk en individueel voor u vorm te geven; om met u over uw bestellingen en over bepaalde producten of marketingacties te communiceren; en om u producten of dienstverleningen aan te bevelen, die u zouden kunnen interesseren. Wij gebruiken hiervoor bestaande informatie, zoals bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, uw verbinding met internet, besturingssysteem en platform, datum en tijd van het bezoek aan de website, of producten die u bekeken heeft en informatie die wij van u ontvangen hebben. Daarnaast maken wij ook gebruik van uw bestelgeschiedenis. Tegen het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclamedoeleinden kunt u op ieder willekeurig moment in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen. Indien u bezwaar wil aantekenen kunt u dit per e-mail of brief opsturen naar onder punt 1 genoemde contactgegevens.

Wij gebruiken de tijdens uw bezoek verzamelde gegevens ook om u zogenaamde reclamebanners te tonen. Hierbij gaat het om advertenties die wij op pagina’s van derden plaatsen. Dit gebeurt meestal met het gebruik van zogenaamde cookies of pixels. Het is ons doel om het reclameaanbod voor u nuttiger en interessanter te maken, daarom ziet u in het kader van de reclamebanners met name producten die u reeds op onze site bekeken heeft of producten die lijken op de door uw bekeken producten (zgn. retargeting). In het kader van de reclamebanners werken wij enkel met pseudonieme gegevens; informatie in niet-gecodeerde tekstuele vorm over u (bijv. uw naam of e-mailadres) worden niet in de cookies opgeslagen

3. Waarom en hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is. Dit hangt af van de reden waarom ze zijn verzameld, en of we een permanente wettelijke basis hebben om dit te doen (bijvoorbeeld voor uitvoering van een contract tussen ons, voor levering van een door u gevraagde dienst of voor onze gerechtvaardigde belangen). Als we geen reden of wettelijke verplichting meer hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of opslaan op een manier zodat u hiermee niet meer kunt worden geïdentificeerd.

We hanteren verschillende bewaarregels voor verschillende soorten persoonsgegevens, waarbij we rekening houden met:

Het doel van het verzamelen van de persoonsgegevens;

Hoelang het zal duren om dat doel te bereiken; en

Een specifieke reden of dringende wettelijke verplichting om de persoonsgegevens voor een bepaalde tijd te bewaren.

Als u een account bij ons hebt, houden we ook persoonsgegevens bij, zoals uw e-mailadres, naam en andere details, zodat u kunt inloggen bij onze diensten en deze kunt gebruiken zolang u een account hebt. We kunnen andere informatie, zoals siteactiviteit gekoppeld aan een IP-adres, voor onbepaalde tijd bewaren en gebruiken om ons te helpen onze reizigers te begrijpen, onze producten en diensten te verbeteren en onze zakelijke belangen te beschermen.

Ongeacht de duur van de bewaarperiode kunt u ons in bepaalde omstandigheden vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen

Persoonsgegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, adres evenals alle bestandsgegevens die u ons bij de registratie en bij het aanmaken van uw klantenaccount meedeelt.

4. KLANTENACCOUNT

Wij maken voor iedere klant die zich bij ons registreert via de “nu registreren”-functie een klantenaccount aan voor onbepaalde tijd, dat wil zeggen een door middel van een wachtwoord beveiligde directe toegang tot zijn/haar bij ons opgeslagen bestandsgegevens. Hier kunt u onder andere gegevens over uw afgesloten, openstaande en onlangs verstuurde bestellingen bekijken of uw persoonlijke gegevens en voorkeuren voor de nieuwsbrief beheren.

Wij registreren en verwerken uw gegevens en slaan deze op voor de gehele afwikkeling van uw aankoop, met inbegrip van eventueel latere vrijwaringen, voor onze servicediensten, de technische administratie, eigen marketingdoeleinden en om strafbare daden en bedrog te voorkomen. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, voor zover dit wettelijk is toegestaan, ook met als doel de contractafwikkeling of afrekening, voor marketingdoeleinden indient u vooraf uw toestemming heeft gegeven. In het kader van de bestellingsafwikkeling ontvangen bijvoorbeeld de door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestelling- en orderafwikkeling. De zo doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen.

Bij iedere toegang tot de sites van Studio27 worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen site, IP-adres, referrer-URL (herkomst-URL van waaruit u op de websites bent gekomen), de verzonden hoeveelheid gegevens, product- en versie-informatie van de gebruikte browser. Deze logfile-datarecords evalueren wij om ons aanbod en de Studio27 webshop verder te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, fouten sneller op te sporen en te verhelpen evenals servercapaciteiten te sturen. Tegelijkertijd maken wij gebruik van de logfile-datarecords als afweer tegen aanvallen op onze Studio27 webshop, bijvoorbeeld in het kader van zogenaamde distributed-denial-of-service-aanvallen, die erop gericht zijn om de toegang tot onze Studio27 webshop door een overbelasting met aanvragen te blokkeren.

5. Wat zijn uw keuzes en rechten?

U beschikt ook over de volgende rechten: u kunt ons een kopie vragen van uw persoonsgegevens; u kunt uw persoonsgegevens rectificeren, verwijderen of de verwerking ervan beperken; en u kunt de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, machineleesbaar formaat verkrijgen. Bovendien kunt u in bepaalde omstandigheden (met name wanneer we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke eis) bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer we om uw toestemming hebben gevraagd, kunt u de toestemming op elk gewenst moment intrekken. Als u verzoekt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Studio27 in te trekken, heeft dit geen gevolgen voor de verwerkingen die op dat moment al zijn uitgevoerd.

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt om gegevens te verwijderen die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren of die wij bewaren vanwege dwingende gerechtvaardigde belangen. Als u nog steeds onopgeloste zorgen hebt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming.

Voor zover u deze rechten niet op bevredigende wijze kunt uitoefenen via uw Profiel, kunt u dit doen door contact op te nemen met ons, per post op het adres Sudio27 Ovenbouwershoek 5, 7328Jh Apeldoorn, info@s27.nl.

Als u nog steeds onopgeloste zorgen hebt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming.

 

6. COOKIES

Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van de winkelwagenfunctie en het bestellen van producten alleen met het activeren van cookies mogelijk zijn.

6.1 WAT ZIJN COOKIES?

Cookies en flash cookies zijn kleine bestandjes, die op uw gegevensmedium worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor het uitwisselen met ons systeem via uw browser opslaan. In principe onderscheidt men 2 verschillende soorten cookies, zogenaamde sessie-cookies, die worden gewist zodra u de browser sluit, en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere periode of onbeperkt op uw gegevensmedium worden opgeslagen. Dit opslaan helpt ons om onze website en onze aanbiedingen voor u dienovereenkomstig op te zetten en vergemakkelijkt u het gebruik, doordat er bijvoorbeeld bepaalde – door uw ingevoerde – gegevens worden opgeslagen zodat u ze niet permanent hoeft te herhalen.

6.2 WELKE COOKIES GEBRUIKT Studio27?

De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browser-sessie automatisch weer van uw harddisk gewist (daarom ook de naam sessie-cookies). Sessie-cookies zijn bijvoorbeeld nodig om u de winkelwagenfunctie op meerdere pagina´s aan te bieden. Bovendien gebruiken wij ook cookies die op de harddisk blijven. Bij een later bezoek wordt dan automatisch vastgesteld dat u reeds eerder bij ons op bezoek was en aan welke vermeldingen en instellingen u de voorkeur geeft. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op uw harddisk opgeslagen en worden na de vastgelegde tijd automatisch gewist. Met name deze cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat u speciaal op uw belangen afgestemde informatie op de site getoond krijgt. Het uitsluitende doel van deze cookies is erin gelegen ons aanbod zo optimaal mogelijk aan te passen aan uw wensen als klant en u het surfen bij ons zo comfortabel mogelijk aan te maken.

7. Wanneer wordt uw informatie gedeeld met of verzameld door derden?

Uw persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, voor zover dit wettelijk is toegestaan, ook met als doel de contractafwikkeling of afrekening, voor marketingdoeleinden indient u vooraf uw toestemming heeft gegeven. In het kader van de bestellingsafwikkeling ontvangen bijvoorbeeld de door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestelling- en orderafwikkeling. De zo doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen.

 

8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is. Dit hangt af van de reden waarom ze zijn verzameld, en of we een permanente wettelijke basis hebben om dit te doen (bijvoorbeeld voor uitvoering van een contract tussen ons, voor levering van een door u gevraagde dienst of voor onze gerechtvaardigde belangen). Als we geen reden of wettelijke verplichting meer hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of opslaan op een manier zodat u hiermee niet meer kunt worden geïdentificeerd.

Als u een account bij ons hebt, houden we ook persoonsgegevens bij, zoals uw e-mailadres, naam en andere details, zodat u kunt inloggen bij onze diensten en deze kunt gebruiken zolang u een account hebt. We kunnen andere informatie, zoals site activiteit gekoppeld aan een IP-adres, voor onbepaalde tijd bewaren en gebruiken om ons te helpen onze reizigers te begrijpen, onze producten en diensten te verbeteren en onze zakelijke belangen te beschermen.

9. Hoe houden we uw persoonsgegevens veilig?

Het veilig houden van uw persoonsgegevens is onze hoogste prioriteit. We beperken de toegang tot alleen die medewerkers van de Studio27 die uw gegevens moeten behandelen om hun werk te doen en onze diensten te leveren.

Helaas kan geen enkele website of app volledige beveiliging garanderen, maar we hebben een organisatiebreed beveiligingsprogramma ontworpen om uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te houden. Het programma maakt gebruik van een reeks technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen en best-practice-technieken, afhankelijk van het type gegevens dat wordt verwerkt. De computersystemen die we gebruiken om uw gegevens op te slaan, hebben bijvoorbeeld toegangsbeperkingen en gebruiken cloudservers met standaardschijfversleuteling. We gebruiken TLS- en HTTPS-versleuteling om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer we deze doorgeven via internet. En we voeren beveiligingsbeoordelingen uit van Externe verwerkers die uw gegevens verwerken.

We willen een cultuur van Privacy door ontwerp; handhaven, dus we bieden diepgaande training in gegevensbescherming en privacy voor alle medewerkers van de Skyscanner-groep. We ontwikkelen onze diensten met het doel om zo weinig mogelijk persoonsgegevens te gebruiken, onder meer door gebruik te maken van technieken voor gegevensminimalisering, zoals anonimisering en pseudonimisering. Daarnaast voeren we, wanneer we nieuwe vormen van persoonsgegevens verzamelen of gebruiken bij de ontwikkeling of update van onze diensten, een privacyeffectbeoordeling uit om de waarschijnlijkheid van onbedoelde gevolgen voor u te begrijpen en te verminderen.

10. Waar slaan we uw gegevens op?

Uw gegevens worden veilig opgeslagen in datacenters over de hele wereld. De exacte locatie is afhankelijk van waar u bent wanneer u www.s27.nl gebruikt. Uw gegevens worden alleen verwerkt door leveranciers die passende contractuele waarborgen bieden voor de informatie die zij verwerken. Soms worden uw gegevens opgeslagen in landen waar andere beveiligingsnormen gelden dan in uw land, maar we zorgen er altijd voor dat hun normen in overeenstemming zijn met de onze.

De gegevens die we van u verzamelen, slaan we op beveiligde servers op in verschillende locaties, afhankelijk van waar u zich ter wereld bevindt wanneer u onze site bezoekt. Momenteel gebruiken we servers in Verenigde Staten. Deze servers worden geleverd en/of ondersteund door derden die handelen volgens onze instructies.

Soms hebben de landen waaraan uw gegevens worden doorgegeven of waarin ze worden opgeslagen, andere of minder strenge gegevensbeschermings- en beveiligingsnormen dan in uw eigen land. In overeenstemming met de lokale wetten in deze landen zullen we echter de voorzorgsmaatregelen treffen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen, ongeacht de locatie. Dit doen we door een combinatie van passende technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen en door het aangaan van de nodige juridische contracten ter ondersteuning van deze vereisten. We slaan bijvoorbeeld alleen persoonsgegevens van Europese gebruikers op buiten de Europese Economische Ruimte, wanneer een door de Europese Commissie goedgekeurde methode voor het valideren van de doorgifte is geïmplementeerd.